O NAMA

Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac je ustanova socijalne skrbi. Korisnici Doma su djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja kojima se pravo na uslugu priznaje rješenjem Centra za socijalnu skrb.
Odgojni rad odvija se u grupama. Svaki korisnik/ca ravnopravni je član svoje grupe. U rad sa korisnicima uključeni su i članovi obitelji korisnika kojima se također pruža adekvatna podrška kako bi rezultat rada bio uspješniji.