DJELATNOSTI DOMA

 1. usluga smještaja - timska procjena/dijagnostika,
 2. usluga boravka - timska procjena/dijagnostika,
 3. usluga smještaja u malim skupinama,
 4. usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa,
 5. usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat do 72 sata),
 6. usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku,
 7. usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku,
 8. usluga cjelodnevnog boravka,
 9. usluga poludnevnog boravka,
 10. usluga poludnevnog boravka u školi,
 11. usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi,
 12. usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji.