MISIJA

Mi smo javna ustanova socijalne skrbi koja se bavi prevencijom, odgojem i korekcijom rizičnih ponašanja, kao i davanjem novih prilika djeci i mladima kako bi oni unaprijedili svoju kvalitetu života.

VIZIJA

Izvodimo djecu i mlade na pravi put, jačamo njihove potencijale i socijalizirano funkcioniranje, stvaramo odgovornog pojedinca i društveno korisnog člana uže i šire zajednice.